6 klíčových poznatků z bezprecedentního roku v pohostinství

Přinášíme vám blog z prestižní švýcarské školy Ecole hôtelière de Lausanne a jejich inspirativní pohled na zisky a ztráty, které pandemie přinesla do oboru HoReCa. Budoucnost je pozoruhodně nadějná.

Na konci roku 2019 se zdálo, že profesionálové v pohostinství mají dobrou představu o tom, co mohou od roku 2020 očekávat. A pak přišel covid. Všechny optimistické analýzy vyšuměly oknem. Celosvětově byli hoteliéři nuceni přezkoumat svou strategii v rekordním čase.

1. Management hotelu vyžaduje celoživotní učení
Albert Einstein řekl: „Jakmile se přestanete učit, začnete umírat“ a přísloví nikdy nebylo pravdivější než v současném kontextu. I když jste byli zkušeným hotelovým manažerem, krize COVID-19 pravděpodobně zpochybnila všechny vaše minulé zkušenosti a znalosti o této profesi. Místo toho, aby se hoteléři utápěli v sebelítosti, pochopili, že je třeba jednat, aby se přizpůsobili a zachránili své podnikání. Většina z nich ve velkém projevu odvahy a odolnosti vzala záležitost do svých rukou a stále hledala způsoby, jak přežít uprostřed nepřeberného množství omezujících bezpečnostních opatření a blokování. Tak vznikly nové inovativní strategie pro hotely, které generují příjmy.

2. Hrací pole se vyrovnalo
Pandemie otřásla se téměř všechny zdánlivě pevnými základy pohostinství. I ty nejúspěšnější hotely, jejichž podnikání prosperovalo po celá desetiletí, změnily směr, aby se přizpůsobily situaci. Na druhé straně propuknutí poskytlo hotelům, kterým se nedařilo, jedinečnou příležitost dohnat své konkurenty.
Vzhledem k tomu, že se odvětví změnilo v prázdnou břidlici, nastal ideální čas na nové budování a zahájení vývoje konkurenčních výhod pro budoucnost. Bez ohledu na to, jak jste dříve před pandemií podnikali, jsou to především opatření přijatá během této kritické doby, která definují vaše místo na trhu v příštích letech, možná i desetiletích.

3. Digitální svět se stal povinným
Analytici předpovídali, že digitalizace bude i nadále ovládat svět pohostinství v roce 2020. Netušili ale, že by se to stalo v takovém kontextu. COVID-19 poskytl hoteliérům potřebný čas, aby si mohli sednout a přezkoumat svůj přístup k digitálním řešením. Zatímco před pandemií se mnoho hotelů spoléhalo téměř výhradně na OTA, některé to využily jako příležitost k opětovnému získání kontroly nad svou online akviziční strategií. Začali tím vylepšovat své webové stránky, získávat nové nástroje pro přímou rezervaci a pracovat na digitálních marketingových kampaních.
Krize navíc drasticky podkopala všechny nedigitální akviziční kanály, jako jsou tradiční kamenné cestovní kanceláře. Pro hotely proto bylo přirozeným krokem začít pracovat na své online strategii, zejména jako způsob, jak snížit zprostředkovatelské poplatky. Pokud se chcete posunout vpřed, chcete-li zůstat konkurenceschopní na trhu pohostinství po COVID-19, nemůžete si dovolit sledovat oblasti digitalizace z pozadí.

4. Hotelové podniky jsou tvárnější, než se zdá
Pohostinství má pověst velmi tradičního odvětví.  Vypuknutí pandemie však ukázalo na průkopnickou stránku pohostinnosti. Objevilo se několik nových obchodních taktik, které pomohly hotelům přizpůsobit se tomuto nejistému prostředí.
Mezi jinými řešeními přišli hoteliéři se slevami na dlouhodobější pobyty, s prací na hotelových balíčcích a dalšími rezervacemi na denní použití, aby i přes COVID nadále generovali příjmy. Daleko od předsudků starého tradičního modelu jsou hotely velmi vynalézavé a dokážou se přizpůsobit i té nejnepříznivější situaci.

5. Domácí cestovní ruch se dal do pohybu
Ještě předtím, než pandemie vůbec začala, se stalo domácí poznávaní okolí trendy, zejména mezi mladšími generacemi. Jeho příznivci ocenili snížený dopad na životní prostředí a nižší náklady na tuto praxi, jakož i přínos pro domácí ekonomiku; vše důležité pro Mileniály i Generaci Z.
Když se  začaly po celém světě uzavírat hranice, domácí cestovní ruch nabíral na síle. Protože většina lidí nemohla jet na cesty do zahraničí, přirozeně se obrátili na domácí destinace, kde strávili dovolenou. Toto znovuobjevení nedalekých turistických atrakcí vyvolalo výbuch nadšení pro místní cestování, které pravděpodobně zůstane silné i v následujících letech. Při pohledu do budoucna by hotely neměly při přípravě své marketingové strategie odmítat význam této lokálnější klientely.

6. Služební cesty už možná nikdy nebudou jako kdysi
V roce 2019 činily obchodní cesty 21 % všech cest po celém světě. Tento podíl v roce 2020 klesl na méně než 10 %. Mezitím společnosti zabývající se videotechnikami, jako je Zoom, zažily během pandemie svůj vůbec nejlepší rok, kdy si během několika měsíců získaly stovky milionů uživatelů. Jedním z hlavních tahounů tohoto růstu jsou podniky, které byly kvůli pandemii nuceny zrušit cesty do zahraničí a nahradily je videokonferencemi.
Na rozdíl od cestování bude pádný pokles pracovních cest přetrvávat i po pandemii. Během tohoto období si spousta společností skutečně uvědomila, že tento nový způsob propojení je levnější a stejně produktivní jako zdlouhavé cesty za osobním setkáním v zahraničí. Například takový Bill Gates uvedl, že věří, že ve světě po pandemii zmizí více než 50 % služebních cest. Pokud se váš hotel dříve spoléhal hlavně na obchodní cestující, možná budete moudřejší se zaměřit na jiný specializovaný trh, abyste se přizpůsobili tomuto novému prostředí. Alternativně můžete zkusit přeměnit některé ze svých pokojů na pracovní kanceláře a optimalizovat tak rentabilitu, jak se rozhodlo několik velkých hotelových řetězců.

Rok 2020 nebyl pro odvětví pohostinství laskavý. Vypuknutí COVID-19 zastavilo desetileté období růstu a otestovalo každého hoteliéra. Tím, že pandemie zpochybnila naše staré způsoby práce, museli jsme si všichni položit otázku: Jak můžete přizpůsobit své podnikání době?

Autor: Matthieu Mauguin