ROK 2020: 5 vydání HOREKY a jedno setkání s ministry

Letošek byl opravdu turbulentní i pro nás. Když v březnu začínala první vlna, předpokládali jsme, že se květnový kongres určitě uskuteční. Psal se březen.

V dubnu jsme doufali a v květnu se 21. kongres HOREKA nekonal. Naštěstí se nám v létě povedlo zorganizovat Setkání s ministry:

Setkání s ministry: Ekonomiku nevypneme

 

A taky jsme vydali 5 čísel HOREKY, které se snaží přinášet čtivé chvíle i do těchto temných časů: