Očekávaný propad návštěvnosti a tržeb se potvrdil

Ve druhém čtvrtletí 2020 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 82,9 % a počet přenocování poklesl o 81,7 %. Propad návštěvnosti v dubnu dosáhl 98,9 %, v květnu 94,1 % a výsledky za červen hovoří o poklesu počtu ubytovaných hostů o 60,8 %.

„Ve druhém čtvrtletí letošního roku se počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních propadl o 82,9 % a  počet přenocování pak o 81,7 %. V absolutním vyjádření se jedná
o meziroční úbytek téměř 5 milionu hostů a 11,5 milionu nocí. Protikoronavirová opatření přinesla výrazné omezení domácího cestovního ruchu především v dubnu a květnu a prakticky se zastavil příjezdový cestovní ruch ze zahraniční. Počet ubytovaných cizinců poklesl
o bezmála 96 % a domácích hostů ubylo o více než dvě třetiny,“ říká Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a služeb ČSÚ.

 Podrobnosti naleznete zde.

Pokles tržeb ve službách pokračoval

Ve druhém čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 19,8 %, bez očištění o 19,7 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly
o 14,4 %.

„Ve druhém čtvrtletí se pokles tržeb ve většině službových odvětví prohloubil. Naplno se tak projevil vliv omezení souvisejících s koronavirovou krizí. Celkově se tržby ve službách meziročně snížily téměř o 20 %. Pokles tržeb o více než 80 % zaznamenaly cestovní kanceláře a agentury, letecká doprava a ubytovací služby. Tržby pohostinských a stravovacích zařízení se snížily zhruba o polovinu, tržby agentur práce o třetinu. Růst tržeb zaznamenalo pouze několik odvětví, například telekomunikační nebo poštovní a kurýrní činnosti,“ říká Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ.

Více ZDE.