Masné krámy v Českých Budějovicích mají zatěžkávací hygienickou zkoušku za sebou

Vláda od 11. května 2020 uvolnila některé přísné restrikce, které zavedla od poloviny března pandemii koronaviru. Uvolnění restrikcí se v první vlně mimo jiné týká restaurací, které mají zahrádku a při dodržování přísných hygienických opatření jsou schopné otevřít své provozovny a nabídnou zákazníků nejen prvotřídní servis, ale také ochranu a bezpečí jejich zdraví.

Služby Bureau Veritas nabízí provozovatelům zmíněných pracovišť komplexní servis. Který se skládá z několika systematických po sobě jdoucích na sebe navazujících krocích. Prvním krokem je proškolení personálu provozoven z požadavků hygienického minima, vládou vydaných nařízení, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků. Ve druhém kroku následuje inspekce na místě provozovny, kde se ověří znalosti a dovednosti jak provozovatele, tak i jeho pracovníků. Pokud je vše dle předepsaných pravidel je vydáno osvědčení a provozovna může bezpečně fungovat. V případě, že jsou zjištěna pochybení v rozporu s platnou legislativou, nabízíme pomoc v podobě poradenství s odstraněním neshod. Po odstranění neshod se může provozovna přihlásit k další inspekci, která bude provedena nezávislým pracovníkem naší společnosti.

Vedení restaurace Masné krámy, v Českých Budějovicích, patřící do sítí provozoven Národního pivovaru Budějovického Budvaru se rozhodla jít cestou připravenosti na otevření dne 11. 5. 2020, a tak se rozhodla zahájit přípravy již 5. 5. 2020 na otevřeném školení pořádané Bureau Veritas. Po té si pozvala naše pracovníky na dne 7. 5. 2020 pro nezávislé zhodnocení připravenosti na otevření, aby odpovídala všem legislativním požadavkům.

Jak inspekce probíhá? Tým Bureau Veritas, nejdříve seznámil personál krátkou informací, co všechno se bude kontrolovat, procházet a jaké podklady k inspekci je nutné předložit. Poté za doprovodu provozního Tomáše Olejníka celý tým odebral do provozu restaurace.

Co se hlavně kontrolovalo a na co je důležité si dávat pozor?

Při inspekci se kontrolovalo v podstatě vše počínaje stavebně technickým vybavením provozovny, přes provozní hygienu, Ochranu proti škůdcům, HACCP, sledovatelnost, skladování, školení pracovníků, osobní hygiena a požadavky spojené s pandemii COVID-19, v průběhu inspekce nebyl vynechán jediný centimetr restaurace. Poslední částí inspekce bylo detailní probrání plánu na pondělní otevření, včetně používané desinfekce, jejího umístění, rozložení stolu, směnovost a kontrola zaměstnanců při zahájení práce, včetně praktické diskuze nad desinfekcí sedacích míst, velikostí skupin atd. Díky této diskuzi obě auditorky odpověděly a zjednodušily tak, panu Olejníkovi z provozovny Masných Krámů, přípravu na pondělí.

Masné Krámy, jako první v ČR udělaly první krok, a prošly tímto zatěžkávacím systémem a můžou jít tak příkladem ostatním provozovnám. Být připraven na znovuotevření dle všech platných legislativ je zájmu všech. Jednak se vyhnete pokutám ze strany státních dozorových orgánů a jednak budete mít spokojené hosty, kteří se k Vám budou vždy rádi vracet.