Hospoda je bezpečné místo. Makro a SOCR připravili návod, jak provoz správně nastavit

V reakci na pondělní otevření zahrádek připravila síť velkoobchodů Makro Cash & Carry ČR návod na to, jak udržet gastronomické provozy bezpečné, a to nejen pro zákazníky, ale také pro zaměstnance. Návod pokrývá všechny oblasti provozu a na konkrétních příkladech vysvětluje jednotlivá opatření, která musí gastronomické podniky po dobu platnosti vládního nařízení dodržovat. Seznam doporučení vznikl ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu (SOCR).

„Situace byla pro všechny gastronomické provozy v posledních dvou měsících velmi kritická. Chceme jim pomoci od složitého studování vládních předpisů, aby se co nejrychleji mohly opět postavit na vlastní nohy. Návod, který jsme ve spolupráci se SOCR připravili, bod po bodu popisuje konkrétní kroky k tomu, aby byla restaurace bezpečným místem,“ říká Romana Nýdrle, manažerka komunikace Makro ČR.

Dezinfikovatelné jídelní lístky a jednoporcová dochucovadla

Návod se věnuje všem aspektům provozu od zákazníků až po provoz v kuchyni. U vstupu do každé restaurace je nutné umístit informaci, že host vstupem do provozovny prohlašuje, že netrpí příznaky koronaviru. Samozřejmostí je dodržování minimálně 1,5 m rozestupů mezi zákazníky nebo dezinfekce stolů a židlí po každém hostovi. Zmíněny jsou však i ty nejmenší detaily, jako je forma jídelních a nápojových lístků, které musí být zatavené ve folii tak, aby mohly být před každým použitím dezinfikovány. Makro dále doporučuje používat jednoporcová balení pro pepř a sůl, ale například také kečup. Nádobí pak doporučuje mýt při teplotě minimálně 65 °C

Opatření a zajištění hygienické bezpečnosti v prostorách podniku a před ním

 • U vstupu do provozovny je nutné povinně umístit informace, že vstupem do provozovny host prohlašuje, že netrpí příznaky virového onemocnění COVID-19 (vzorové znění ke stažení zde).
 • Při tvoření front před restaurací je nutno dodržovat rozestupy ve vzdálenosti doporučené aktuálně platným nařízením vlády.
 • Při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky.
 • Všichni hosté by měli být uváděni ke svým místům. Obsluha neodebírá hostům kabáty, tašky atd. (vzorové znění upozornění ke vchodu do provozovny ke stažení zde).
 • Před příchodem a usazením nového hosta musí být provedena dezinfekce židlí a stolů.
 • Stoly by měly být prostírány až v momentě příchodu hosta. Obsluhující by měl mít vydezinfikované ruce nebo použít rukavice.
 • Tištěné jídelní a vinné lístky by měly být pouze zataveny ve fólii, kterou lze po použití vždy dezinfikovat, nebo nahrazeny ústním sdělením nabídky, použitím tabulí či výtisků denního menu na papírové prostírky, které budou po použití vyhozeny.
 • V případě nabídky pokrmů formou bufetového stolu je zakázán samoobslužný výběr hostem – servírování zajišťuje pouze obsluha.
 • Dochucovadla jako sůl a pepř je doporučeno podávat v jednoporcovém balení. Kečup a další přísady podávat na vyžádání buď v jednoporcovém balení, nebo jako samostatnou porci.
 • Před provozem i během něj je nutné provádět častou dezinfekci pracovních ploch výčepu a baru – alespoň každé 2 hodiny.
 • Dezinfekci primárních pracovních povrchů (např. recepce, recepční přepážka apod.) je doporučeno provádět po každém zákazníkovi nebo alespoň každé 2 hodiny.
 • Toalety pro hosty je nutné dezinfikovat před zahájením provozu a dále průběžně během dne. Při dezinfekci nezapomínat rovněž na dávkovače, kliky, baterie apod. (vzorový formulář o provedení dezinfekce toalet ke stažení zde).
 • Je doporučeno regulovat vzdálenost při návštěvě toalet (např. oddělení pánských pisoárů/vytvoření značené fronty před toaletami) a umístit na toaletách nápis „Vstupujte jednotlivě a dodržujte bezpečnou vzdálenost“ (vzorové znění ke stažení zde).
 • Prioritou je bezhotovostní placení, přičemž po každém zadání PIN je nutné dezinfikovat klávesnici platebního terminálu.
 • V případě hotovostních transakcí je doporučeno používat pro předávání účtu a hotovosti rukavice a tácek či talířek z omyvatelného materiálu, který bude pravidelně dezinfikován.
 • Odbytové prostory je nutno pravidelně větrat.

Nejaktuálnější znění návodu mohou provozovatelé gastronomických podniků najít ZDE.