Do boje s úřady!

Byrokracie prostupuje celý obor pohostinství. Když už se zdá, že se blýská na lepší časy, objeví se další a další povinnosti, které musí podnikatel splnit. Do toho přicházejí kontroly a často se v celém kolečku papírů a vyřizování ztrácíte.

Nejedna politická strana slíbila méně papírování a více svobody v podnikání. Zatím zůstalo u slibů. Podle průzkumu Asociace malých a středních podnikatelů České republiky (AMSP ČR) z administrativních úkonů nejvíce zatěžuje podniky administrativa s úřady a poté legislativní záležitosti. Provozovatelé by uvítali jasné výklady legislativy, jednu kontrolu za resort a zjednodušení kontrolních hlášení. Velký zájem projevují také o jednotný seznam povinností pro jednotlivé fáze podnikání.

„Zavedl bych elektronický formulář, kde se sjednocují všechny požadované dokumenty, aby člověk na jednom místě (portálu) mohl vyřídit OSSZ, FÚ, živnostenský rejstřík, ČSÚ, stavební úřad, HZS, KHS, odbor životního prostředí apod. a mohl si tak odškrtat, že všechno má k dispozici, a zároveň by v tomto portálu mohl stahovat všechny potřebné dokumenty, jako jsou ověřené výpisy apod.,“ navrhuje Jan Hawelka, majitel sítě kaváren Lagarto a vznikající restaurace Lagarto J&J, která své brány otevřela koncem května. To vše je ale spíše hudba daleké budoucnosti. Jaká je tedy realita?

 

BOX

59 %

restauratérů nejvíce zatěžují legislativní činnosti

58 %

restauratérů nejvíce zatěžuje komunikace s úřady

40 %

restauratérů zatěžují věci kolem hygieny

33 %

restauratérů zatěžují okolnosti s přijímáním zaměstnanců

Zdroj: AMSP ČR

 

 

Chce to odhodlání a připravenost

O vašich zkušenostech s úřady bychom tady mohli psát romány. Jan Škrle, mimo jiné Hoteliér roku 2017, člen řady AHR ČR a ředitel hotelu Chvalská tvrz, to jenom potvrzuje: „Jednoznačně nás ubíjí legislativa. Stačí jedno slovo – hygiena. Hygienické normy jsou neuvěřitelné přísné a v praxi je často ani nejde dodržet. Dalším bodem je EET, tím, že neplatí pro všechny, jsme v pohostinství ve velké nevýhodě.“

V oboru se mluvilo o třech hřebíčcích do rakve: zákazu kouření, hracích automatech a EET. Nyní je ve schvalovacím procesu bankovní zákon, který jde proti hoteliérům. „Jedinou obranu, kterou máme proti fiktivním rezervacím a stornu na poslední chvíli, je právě to, že máme údaje z klientovy karty. Blíží se ale zákaz její autorizace, což nám jednoznačně zhorší podmínky.“ Další je výše daňové sazby za poskytování ubytovacích služeb, u nás je 15%, v okolních státech se pohybuje pod 10 %, což konkurenceschopnosti nenapomáhá.

„Celá byrokracie je boj, když chcete, tak se všechno dá, musíte se ale obrnit trpělivostí,“ říká Martin Katreniak, který pracoval v podniku Mikrofarma Praha a nyní v Brně rozjíždí otevření baru. Jako příklad uvádí předzahrádku. Praha, zejména historické části, je v tomto směru pověstná. Vyřízení posezení venku může trvat i několik měsíců. „Snažíme se být ale vstřícní k úřadům a oni jsou pak vstřícné k nám, jenom tomu musíte věnovat čas a nervy. Letos jsem si na úřad zašel pro papíry, vysvětlili mi, co vše potřebuji, za týden půjdu vše podat a pak si už přijdu jen po potvrzení.“

 

 

BOX

Máte splněnou administrativu?

 • Máme sepsané alergeny u jídel
 • Poskytujeme zaměstnancům stravování
 • Provádíme kontroly BOZP a školíme o ní
 • Platíme poplatky za pouštění sportovních přenosů / hudby
 • Vybavujeme zaměstnance pracovním oblečením
 • Dáváme zaměstnancům smlouvu na dobu neurčitou hned po zkušební době
 • Umožňujeme zaměstnancům zvolit si preferované směny
 • Dodržujeme pracovnělékařské prohlídky
 • Evidujeme úrazy
 • Organizujeme akce pro stmelení týmu zaměstnanců mimo pracoviště
 • Přispíváme zaměstnancům na důchod, sport atd.

Úřady přejí připraveným. Dvanáct hodin čistého času strávíte na úřadech, pokud se rozhodnete otevřít svůj podnik včetně konzultace na kontrolních orgánech a na stavebním úřadě. Alespoň takový je odhad Jana Hawelky, který vystoupí na našem kongresu HOREKA 112. Úřady pak navštěvuje velmi zřídka, kontrola se v jeho podnicích objeví jednou až dvakrát za měsíc. Nejčastější návštěvou je právě hygiena.

Na množství kontrol si ale málokdo stěžuje. Podle počtu úřadů by k vám mohlo zavítat i 20–30 kontrolorů. „Někteří velcí podnikatelé s mnoha provozovnami mohou být podrobeni desítkám kontrol ročně, jiní nemusejí být zkontrolováni vůbec. V průměru odhadujeme, že se jedná o méně než jednu kontrolu ročně na podnikatele,“ uvedla Lenka Vodná, mluvčí Hospodářské komory České republiky (HK ČR). Důvodem je, že i na kontrolních úřadech je nedostatek personálu, tak jako v jiných oborech.

 

 

BOX

Vaše oblíbené úřady

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Daňová kontrola

Státní úřad inspekce práce (SÚIP)

Živnostenský úřad

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

Zástupce kolektivních správců autorských děl

 

Kauzy na důvěře nepřidávají

Podívejme se na druhou stranu barikády. Papírování je sice hodně, ale pochybení rovněž. Kontroloři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) za rok 2017 odhalili nedostatky v třetině kontrolovaných restaurací. Gastronomii tak považují za nejproblematičtější segment před řetězci a výrobou. Kvůli neakceptovatelným hygienickým podmínkám uzavřeli roce 2017 téměř šedesát provozoven (čísla za rok 2018 v době psaní tohoto článku nebyla zveřejněna).

 

BOX
59
uzavřených provozoven v roce 2017

1/3
kontrolovaných restaurací má nedostatky

15–20
institucí musí být obeznámeno se začínající činností v pohostinství

20–30
kontrol vás může přijít za rok navštívit
Zdroj: výroční zpráva SZPI a AMSP ČR

 

Česká obchodní inspekce (ČOI) zase nejčastěji zaznamenává prohřešky jako nesprávné míry, neseznámení s cenou, předražené účty a neověřená měřidla.

V únoru systémem otřásla kauza původu mas. Sice se nenašlo kazové maso, často ale nebyl původ řádně označen anebo mělo maso v jídelním lístku uvedeno nesprávný zdroj.

Po kauze hovězího masa se objevilo maso se salmonelou, které Státní potravinářská inspekce našla ž i v restauracích. Třeba si řeknete, za to mohou jednoznačně dodavatelé. Úřadům ale vzniká další argument, proč kontrolovat, jelikož si své dodavatelé majitel provozovny řádně neprověří. A takové kauzy mohou vést až k zavření vašeho podnikání, což asi nechcete.

Jak dál? Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR nyní připravuje návrh zjednodušení administrativy. Ten by spočíval v tom, že jedno ministerstvo by požadovalo po jedné provozovně pouze jednu povinnost. Každý resort by musel všechna svoje stanoviska a povolení vyřídit v rámci jedné žádosti podnikatele, stejně tak by v rámci běžného provozu musely všechny organizace spadající pod jedno ministerstvo provést pouze jednu průběžnou kontrolu v roce. A co můžete udělat vy? Na kongresu HOREKA 112 jsme toto téma zevrubně probrali.

Ja

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail