Pětinásobný poplatek za pobyt může ochromit domácí dovolené

Poslanci navrhují zvýšit maximální sazbu poplatku za pobyt na sto korun denně, tudíž by se navýšil pětinásobně oproti aktuálnímu stavu. Byl by to také nejvyšší poplatek za pobyt ve světě.

Samozřejmě by toto navýšení zásadně prodražilo domácí dovolené. Proč dochází ke změně? Jedná se o novelu zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kde mělo dojít k jejich sloučení. Poplatek za pobyt byl původně v návrhu zákona navýšen na 50 korun na osobu na den, poslanci se ale rozhodli, že se ho pokusí zvednout ještě výš, což by zasáhlo zejména domácí turisty.

Stanovisko AHR ČR zní jasně: „Popkatek činil dosud v součtu maximálně 21,- Kč za pobyt turisty a noc. Pokud by se poplatek vůbec nezvyšoval, i tak vyberou obce, díky této novele na poplatcích celkem o 156 mil. korun ročně více. Jak vyplývá také ze studie Vysoké školy hotelové v Praze, při navrhované maximální sazbě 50,- Kč na osobu a den pobytu vyberou obce celkem zhruba 1,5 miliardy korun, které mohou využít pro rozvoj a zajištění infrastruktury obcí, oproti současným cca 700 mil. korun ročně.

Více než pětinásobné navýšení poplatku za ubytování by představovalo neúměrné zdražení dovolených pro všechny turisty, ale hlavně by bylo poměrně razantním zdražením domácích dovolených. Navíc tato částka mnohdy převyšuje cenu ubytování, například v kempech a chatových osadách, z nichž některé účtují za ubytování 100–150 Kč na osobu a den. Tento krok by tedy byl spíše další bariérou pro rozvoj domácího cestovního ruchu, který se dlouhodobě snaží Česká republika zvyšovat. Vzhledem k tomu, že poplatníkem je přímo fyzická osoba – host a ubytovací zařízení je pouze plátcem, který poplatek vybírá a předává dále obcím, doplatí na tuto změnu hlavně samotní občané.“

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail