EET:  Ruší se 3. a 4. vlna. Prozatím

Mělo dojít k narovnání prostředí napříč všemi podnikateli. Soud ale v pátek nařídil pozastavit další zavádění elektronické evidence tržeb.

Pět soudců chtělo evidenci zrušit úplně. Nakonec ale Ústavní soud rozhodl, že se jedná o legitimní nástroj pro výběr daní. V konečném důsledku zrušil náběh na třetí a čtvrtou vlnu.

Sarkasmus v hlavní roli: EET baví internet

 

Třetí fáze měla začít 1. března příštího roku a týkat se občerstvení, farmářských trhů či zdravotních a sociálních služeb. Čtvrtá fáze pak měla zahrnout řemeslníky a začít platit v červnu 2018. 

Podle soudu se dále na účtenkách nemají uvádět identifikační čísla.

 

ZRUŠENÉ BODY ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB

  • §5 odst., písm. b) — Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat.
  • část §18 odst. 2 — Uskutečněním evidované tržby je přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.
  • §20 odst. 1, písm. b) — Poplatník je na účtence povinen uvádět své daňové identifikační číslo. Aodst. 2 — Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje.
  • §37 odst. 1, písm. b) ve slovech — „do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“. A písm. c)
  • Zdroj: irozhlas.cz

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu uvedl: „ Vláda a zákonodárci by měli urychleně učinit kroky k novelizaci zákona o EET tak, aby byla skutečně aplikována na všechny oblasti podnikání. V opačném případě ztrácí toto opatření svůj smysl, protože nenarovná podnikatelské prostředí, spíše naopak. Vytváření rozdílných podmínek pro podnikatele ve stejném oboru je naprosto nepřípustné. Navíc sektor hotelnictví a gastronomie je již v současné době neúměrně zatížen nadměrným množstvím regulací a nikdy nebyl hlavním zdrojem šedé ekonomiky, tak jak bylo mnohdy prezentováno. Naši podporu EET jsme vždy spojovali s podmínkou minimálních výjimek a narovnání tržního prostředí.“

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail